مقالات

ساختار باطری ماشین

ساختار باطری ماشین

ساختار باطری ماشین

ساختار باطری ماشین اجزای اصلی تشکیل دهنده یک باطری ماشین شامل : جعبه، ترمینال باتری، صفحه منفی باتری ، جداکننده باطری ماشین، صفحه مثبت باتری، اسید باتری، درپوش باتری، خمیر باتری و صفحات باطری ماشین هستند

که در ذیل هر بخش را به صورت مجزا و مختصر توضیح میدهم:

جعبه باتری : جعبه باتری حاوی صمغ پلی پروپیلن است که صفحات باتری صفحات و الکترولیت را نگه می دارد، که برای به حداقل رساندن ضربه ارتعاش و طولانی تر کردن عمر باتری طراحی شده است.

ترمینال باتری : ترمینال ها به سر کابل مثبت و سر کابل منفی سلول های انتهایی متصل می شوند و نقطه واسط بین باتری و سیستم الکتریکی وسیله نقلیه هستند.

صفحه منفی باتری: صفحه منفی باتری شامل یک شبکه فلزی با مواد فعال سرب اسفنجی است.

جداکننده باطری ماشین : جداکننده یک ماده پلی اتیلن است، که صفحات مثبت را از صفحات منفی جدا می کند تا جریان موثر الکتریکی را ایجاد کند.

صفحه مثبت باتری : صفحه مثبت حاوی یک شبکه فلزی با مواد فعال دی اکسید سرب است.

اسید باتری: اسید یک محلول در باتری می باشد که ترکیب قوی ای از سولفوریک اسید و آب است.

درپوش روی باتری : در سرپوش از صمغ پلی پروپیلن استفاده شده است که در باتری مهر و موم شده است.

صفحات باتری: این صفحات از صفحات مثبت و منفی تشکیل شده است. صفحات با یک قطعه به بالای جعبه متصل شده اند، که در سلول های اختصاصی هر باتری جای می گیرند.

خمیر باتری : خمیر یک مخلوط اکسید سرب است که هم دی اکسید سرب و هم سرب اسفنجی را ایجاد می کند. این ماده به شبکه های مثبت و منفی باتری میچسبد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *